Merkez Bankası 2019’a ilişkin Senelik Etkinlik Raporu’nu yayımladı

Finans

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, Yeni Ekonomik Programın oluşturulması sürecinde hükumet ile varılan mutabakatla uyumlu olarak 2020-2022 süreci için enflasyonun 2022’ye doğru yüzde 5 düzeyine yakınsamasının hedeflendiğini belirterek, bankanın bu hedefe ulaşmak için elindeki tüm siyaset araçlarını etkin şekilde kullanmaya devam edeceğini altını çizdi.

TCMB’nin 2019’a ilişkin senelik etkinlik raporu, bankanın resmi sitesinde yayımlandı.

“Genel Bilgiler”, “Faaliyetler ve Mühim Gelişmeler” ve “Finansal Tablolar” olmak suretiyle 3 bölümden oluşan raporda, Başkan Uysal da önsöz kaleme aldı.

Uysal, tutumsal faaliyetin 2018’in ikinci yarısındaki yavaşlamanın peşinden, 2019’da siyaset adımlarının ve alınan tedbirlerin desteğiyle senenin ilk çeyreğinden başlayarak ılımlı bir toparlanma eğilimine girdiğini belirterek, dış talepteki yavaşlamaya karşın rekabet gücü kazanımlarıyla mal ve hizmet ihracatının enerjisini koruyarak büyümeyi desteklemeye devam ettiğini kaydetti.

Öteki taraftan, yurt içi talebin ılımlı seyri ve gerçek kur seviyesinin ithalatı sınırladığına işaret eden Uysal, “Bu görünüm altında cari işlemler dengesi belirgin bir iyileşme kaydederek 2002’den itibaren ilk kez pozitif kıymet almıştır. Böylelikle dış finansman ihtiyacı azalırken, gerçek kesim borç eritme sürecine girmiştir. TCMB de fiyat istikrarını sağlama ve finansal istikrarı destekleme amaçları doğrultusunda siyaset araçlarını uygun bir kompozisyonla ve öngörülebilirliği destekleyecek şekilde kullanarak bu sürece katkıda bulunmuştur.” değerlendirmelerini yapmış oldu.

Uysal, döviz kuru gelişimleri ve fiyatlama davranışlarındaki bozulmaya bağlı olarak 2018 sonunda yüzde 20,3 düzeyinde gerçekleşen tüketici enflasyonunun, uygulanan politikalar sonucunda geçen yıl 8,5 puan gerileyerek 2019’u yüzde 11,8 düzeyinde tamamladığını anımsatarak, şunları açıkladı:

“2019’da Türk lirasındaki kıymet kaybının birikimli etkilerinin zayıflaması enflasyona düşüş yönlü en büyük katkıyı verirken, ılımlı seyreden talep koşulları ve ithalat tutarları da enflasyondaki düşüşü desteklemiştir. Öteki taraftan, gerçek birim iş gücü maliyetleri ile vergi ve yönetilen fiyat ayarlamalarının 2019 yılı enflasyonundaki düşüşü sınırladığı görülmüştür. Yıl süresince enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarında gözlenen iyileşmeye bağlı olarak enflasyonun ana eğiliminde de kayda kıymet bir iyileşme gözlenmiştir.

2019’da siyaset duruşu, enflasyondaki düşüş sürecinin devamını sağlayacak şekilde belirlenirken, finansal istikrara yönelik makro ihtiyati araçlar da etkin bir halde kullanılmıştır. Enflasyonu düşürmeye odaklı sıkı para politikası duruşu ile kuvvetli siyaset koordinasyonu neticesinde Türk lirasında istikrar sağlanmıştır. Böylelikle, birikimli döviz kuru etkilerinin azalması ve iç talebin ılımlı seyri ile enflasyon dinamiklerinde belirgin bir iyileşme sağlanmıştır. Enflasyon görünümündeki iyileşmeyle beraber Temmuz ayından başlayarak siyaset faizi 2019 yılı sonunda yüzde 12 seviyesine düşürülmüştür.”

“TCMB, EKONOMİNİN DENGELİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME SÜRECİNİ DESTEKLEMEKTEDİR”

Murat Uysal, TCMB’nin finansal istikrarı desteklemek amacıyla 2019’da siyaset faizi ve likidite politikaları haricinde haiz olduğu vasıta setini genişleterek kullanmayı sürdürdüğünü altını çizdi.

Bu kapsamda, mecburi karşılıkların temel siyaset aracının yanında finansal istikrarı destekleyici, döngü karşıtı makro ihtiyati bir vasıta olarak daha esnek ve etkin kullanılmasına yönelik düzenlemeler yapıldığını aktaran Uysal, 2019’da uygulanan politikaların etkinliğini güçlendirerek fiyat ve finansal istikrara yönelik farkındalığı çoğaltmak amacıyla bankanın yazışma yayınlarını etken şekilde kullanmaya devam ettiğini belirtti.

Uysal, başta TCMB’nin genel ağ sitesi olmak suretiyle tüm platformların yazışma politikası kapsamında etkin kullanıldığına dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

“Ek olarak, hem sektör temsilcileriyle hem de yerli ve yabancı yatırımcı ve analistlerle tertipli olarak görüşmeler gerçekleştirilerek uygulanan politikaların daha geniş kesimlere ulaştırılması sağlanmıştır. Kanunla kendisine verilen görevler çerçevesinde fiyat istikrarını sağlayarak ve finansal istikrarı destekleyerek toplumsal refaha katkı sağlama misyonuyla hareket eden TCMB, bağımsızlığı, güvenilirliği, kuvvetli organizasyon yapısı, yetkin insan deposu, yenilikçi yaklaşımı, etkin iletişimi ve üstün teknolojik altyapısıyla dünyanın önde gelen merkez bankaları içinde yer alma vizyonuyla Türkiye ekonomisinin dengeli ve sürdürülebilir gelişme sürecini desteklemektedir. Yeni Ekonomik Programın oluşturulması sürecinde Hükümet ile varılan mutabakatla uyumlu olarak, 2020-2022 süreci için enflasyonun 2022’ye doğru yüzde 5 düzeyine yakınsaması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda TCMB, bu hedefe ulaşmak için elindeki tüm siyaset araçlarını etkin şekilde kullanmaya devam edecektir.”

BANKANIN ÇALIŞAN SAYISI GEÇEN YIL 3 BİN 874 OLDU

Ayrıca raporda verilen bilgilere gore, TCMB’nin geçen yıl itibarıyla çalışan sayısı 3 bin 874 oldu.

Geçen yıl emisyon hacmi 153,4 milyar lira, dolaşımdaki banknot sayısı 2,1 milyar düzeyinde gerçekleşirken, altın mevcutları 556 ton ve altın varlıklarının rezervler içindeki oranı yüzde 25,7 düzeyinde gerçekleşti.

TCMB ödeme sistemlerinden geçen yıl toplam 73 trilyon liralık ödeme yapılmış oldu. Bu zamanda 1 tane mutabakat zaptı imzalandı. Gerçek sektör emek harcamaları kapsamında ise 1919 firmayla görüşüldü. Bankanın 52 basın duyurusu yayımladığı 2019’da, 418 yatırımcı, analist ve ekonomistle toplantı yapılmış oldu. Merkezin Güncesi’nde gösterilen yeni çözümleme sayısı ise 19 oldu.

Aynı dönemde, Üniversite Buluşmaları’na 1500 talebe katılırken, eğitim bursundan 112 talebe yararlandı ve banka tanıtımı/yetişim programlarına 559 talebe iştirak etti.

Raporun finansal tablolarına gore ise TCMB’nin 2018 sonunda 56 milyar 279 milyon 555 bin 434 lira olan net dönem karı, 2019 itibarıyla 44 milyar 732 milyon 806 bin 743 lira düzeyinde gerçekleşti.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir