D vitamini COVID-19 riskini azaltabilir mi?

Sağlık

Tüm dünyayı tesiri altına alan COVID-19 pandemisinin tedavisine yönelik aşı ve ilaç emek harcamaları sürerken bilim adamlarından D vitamininin virüsün tesirini azaltabileceğine ilişkin açıklamalar gelmeye başladı. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Gastroenteroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Başaranoğlu, insan vücudundaki D vitamin düzeyi ile COVID-19 arasındaki ilişkiyi bir araştırma sonucu ile deklare etti.

“COVID-19, hastaların büyük bölümünde (%80-85) hafifçe seyreder ve destek tedavi yaklaşımları ve evde tam yalıtım ile iyileşir. Sadece, hastaların %15-20 kadarı ateş ve kuru öksürüğün yanı sıra solunum sıkıntısı da çeker. Bu grupta yer edinen hastaların yatarak tedavi görmesi gerekir. Hatta bu grubun içinde yer edinen ve durumu daha da ağır olan hastaların da (%5-10) yoğun bakımda tedavisinin sürdürülmesi gerekebilir. Araştırmacılar, COVID-19 hastalarını, hastalığı hafifçe geçiren, hastaneye yatması ihtiyaç duyulan ve yoğun bakım gerektiren eleştiri ağır vakalar olarak gruplandırdılar. Hemen sonra bu 3 grup hastayı D vitamini düzeyi açısından karşılaştırdılar. Görüldü ki; yoğun bakımda yatması ihtiyaç duyulan hastalarda D Vitamini düzeyi en düşüktü. Ek olarak, hastaneye yatması gerekecek kadar durumu ağır olan fakat hemen hemen yoğun bakım gerektirmeyen gruptakilerin D Vitamini düzeyi ise hastalığı hafifçe geçirenlerden daha düşüktü. Bu emek harcama ve ardı sıra meydana getirilen öteki emekler destekleyici sonuçlar verdi. Araştırmacılar, D Vitamini seviyesini düzgüsel aralığın içine hatta üst sınıra yakın bir noktada tutmanın COVID-19’a karşı koruyucu olabileceği ve hatta yakalanılan hastalığın daha hafifçe geçirilmesine katkıda bulunabileceği sonucuna vardılar. Meydana getirilen çalışmalara nazaran, düzgüsel yada normalin üst sınırına yakın D Vitamini seviyesi COVID-19 hastalarında iyileştirici role de haizdir.”

Prof. Dr. Metin Başaranoğlu, “D Vitamininin COVID-19 salgınında koruyucu ve iyileştirici etkileyere haiz olmasını elde eden özellikleri nedir?” sorusuna şu şekilde cevap verdi?

“Birincisi, D Vitamini, COVID-19’a yol açan yeni tip Koronavirüsün ilişkili olduğu ACE2 ile etkileşim halindedir. İkincisi, hücre içinde oxidant stresi azaltır, bunu da başlıca anti-oksidan olarak malum glutatyon yapımını artırarak yapar. Üçüncüsü ve en önemlisi ise D Vitamini, COVID-19’da hastalığın ağırlaşmasının altında yatan sitokin fırtınasının karşıtı yönde hareket eder. D Vitamini bir taraftan pro-inflamatuar (irin yapıcı) sitokinleri azaltırken öteki taraftan da anti-enflamatuar (irin önleyici) sitokinleri artırır doğrusu vücuda bir denge verir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir